Kopplingsscheman Luxor radio 1926-1945

Den äldsta servicepärmen i folieformat innehållande kopplingsscheman för apparater tillverkade före 1946 är nu inskannade. De finns tillgängliga via biblioteksregistret och i listan som du får fram om du klickar på bilden ovan.

Servicehandböcker Luxor radio 1946-1966

Samtliga 13 servicepärmar är inskannade och tillgängliga via biblioteksregistret och i listan som du får fram om du klickar på bilden ovan.

Seviceböcker Radiola
1929-1948

Serviceböckerna för gamla Radiola-apparater är inskannade och finns tillgängliga via biblioteksregistret och i listan som du får fram om du klickar på bilden ovan.

Serviceböcker Centrum radio 1937-1943

De äldsta servicepärmarna innehållande Centrum-apparater tillverkade 1937-1943 är inskannade och finns tillgängliga via biblioteksregistret och i listan som du får fram om du klickar på bilden ovan.

Serviceinformation Centrum radio 1944-1960

Serviceinformation för Centrum-apparater tillverkade 1944-1960 har skannats in och finns tillgängliga via biblioteksregistret och i listan som du får fram om du klickar på bilden ovan.

Serviceinformation Kungs Radio

Serviceinformation för Kungs Radio har skannats in och finns tillgängliga via biblioteksregistret och i listan som du får fram om du klickar på bilden ovan.

Serviceinformation Fartygsradio

Här finns inskannad serviceinformation om fartygsradio.


Beskrivningar och scheman är endast tillgängliga online för medlemmar.
Om du inte redan är medlem kan du klicka här fär att se hur du blir det.

Man kan söka i listorna med webbläsarens sökfunktion vilken aktiveras med ctrl F.